να κάνουμε πραγματικότητα το αδύνατο! τώρα!Είναι στιγμές που φαντάζουν τα όρια του νου μας εμπόδια στο να κάνουμε κινήσεις που μοιάζουν κάτι από όνειρο ή όραμα.

Αυτές οι στιγμές είναι όταν νιώθουμε βαρύδια τα οποία είναι πλέον μέρος του εαυτού μας να μας εμποδίζουν γιά το διαφορετικό , την υπέρβαση , την καινούρια οπτική στα βήματα που νιώθουμε ότι είναι προς νέες άγνωστες κατευθύνσεις. Εκείνες που θυμίζουν γλυκά όνειρα ή παθιασμένα οράματα.

Το ασυνείδητο μας ναναι γεμάτο ορμή και η λογική να είναι ο μοχλός συνειδητής στασιμότητας ή αργοπορείας.

 Μας πνίγει η ανάγκη να υπάρξουμε στην καθημερινότητα και σκοτώνει την τόλμη της επανάστασης του ασυνείδητου.

Εκείνες τις στιγμές που κάποια πράγματα μοιάζουν αδύνατα η μακριά από εμάς κοντά στους θεούς αν και αυτούς τους καλούμε μέσα μας και συνυπάρχουν κάθε στιγμή μας.

Εκείνη η χαμένη γνώση ότι είναι δυνατόν να γίνει πραγματικότητα ότι μοιάζει τόσο δύσκολο, τόσο ανυπόφορο, τόσο βαρύ να το σηκώσει ο νους μας.

Να κάνουμε πραγματικότητα το αδύνατο γιατί αυτή είναι η πιό τιμημένη θυσία στον δημιουργό της ανθρώπινης φύσης. Το αδύνατο είναι η αρμονία των ορίων που έχουμε βάλει με αυτά που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε.Η δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη είναι θέμα κατανόησης της ασυμμετρίας πνευματικής αναζήτησης και υλικής αφθονίας !

  Είναι γνωστό σε όλους μας ότι συστηματικά εδώ και δεκαετίες καταστρέφουμε τον πλανήτη γη στο όνομα της ανάπτυξης! Δυστυχώς και της τεχνολο...