Είναι το blockchain το νέο ιντερνετ; φέρνει την εμπιστοσύση στις ανταλλαγές δεδομένων, και γι αυτό είναι εκρηκτική η ανάπτυξη του;
  Eίναι η τεχνολογία blockchain το νέο ιντερνετ; 
 Αυτή είναι μια αναγκαία ερώτηση λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα ανάπτυξης των τεχνολογιών και εφαρμογών blockchain
 Τόσο δημόσιοι οργανισμοί όσο και ιδιωτικές εταιρείες σε διάφορους τομείς θα μπορέσουν να ωφεληθούν πάρα πολύ με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας blockchain στις λειτουργίες τους και κυρίως την απόλυτη εμπιστοσύνη σε κάθε συναλλαγή.

γιά μία Εθνική Άμυνα που θα είναι Απόλυτη Αποτροπή Κινδύνων αλλά και Δύναμη της Κοινωνίας μας!Είναι γνωστός ο χρησμός του Μαντείου σχετικά με τα "ξύλινα τείχη" που αποτέλεσε και αιτία της Νίκης των Ελλήνων έναντι των Περσών ναυμαχώντας!  Τα πλοία υπήρξαν τότε η ανατροπή των δεδομένων και η Νίκη μας!

Η δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη είναι θέμα κατανόησης της ασυμμετρίας πνευματικής αναζήτησης και υλικής αφθονίας !

  Είναι γνωστό σε όλους μας ότι συστηματικά εδώ και δεκαετίες καταστρέφουμε τον πλανήτη γη στο όνομα της ανάπτυξης! Δυστυχώς και της τεχνολο...