έρχεται ο θάνατος του facebook και της google ;
Αρχές δεκαετίας 90 ένιωσα πρώτη φορά δέος με την δυνατότητα να πληροφορούμε τα πάντα χωρίς όριο σε απόσταση και χρονική στιγμή , να επικοινωνώ με οποιονδήποτε σε κάθε άκρη της γης , αυτό ήταν το ιντερνετ που ανέτρεψε ότι ξέραμε για την διακίνηση της πληροφορίας.

Η δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη είναι θέμα κατανόησης της ασυμμετρίας πνευματικής αναζήτησης και υλικής αφθονίας !

  Είναι γνωστό σε όλους μας ότι συστηματικά εδώ και δεκαετίες καταστρέφουμε τον πλανήτη γη στο όνομα της ανάπτυξης! Δυστυχώς και της τεχνολο...