κυκλοφορία δεδομένων η απίστευτη κυκλοφοριακή συμφόρηση και η λύση blockchain!Δισεκατομύρια δεδομένα κυκλοφορούν στο ιντερνετ , άτακτα και με μεγάλη δυσκολία στην ταξινόμηση και χρήση τους!

Τι είναι το blockchain; Σαν να έχουμε βάλει φανάρια γιά να διασταυρώνουν την κυκλοφορία των δεδομένων στους δρόμους των δεδομένων και των πληροφοριών.

Ομως πάλι τα φανάρια όταν συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα δεν καλύπτουν τις ανάγκες ομαλής κυκλοφορίας. Τότε η ρύθμιση γίνεται με αυτόματο τρόπο! Αυτό είναι η τεχνιτή νοημοσύνη σε εφαρμογές blockchain!

Ας σκεφτούμε τόσο απλά την επανάσταση που έχει έρθει και λέγεται blockchain!

www.blockchain2050.io

Η δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη είναι θέμα κατανόησης της ασυμμετρίας πνευματικής αναζήτησης και υλικής αφθονίας !

  Είναι γνωστό σε όλους μας ότι συστηματικά εδώ και δεκαετίες καταστρέφουμε τον πλανήτη γη στο όνομα της ανάπτυξης! Δυστυχώς και της τεχνολο...