Οραμα ΕΛΛΑΣ2050

Η παρούσα κατάσταση

Είναι δεδομένη η οικονομική , κοινωνική και εθνική καταστροφή της πατρίδας μας. Βαριά ασθενής η Ελλάς που προσπαθούν με ασπιρίνες να της δώσουν ζωή
Διαχείριση κάνουν και αυτή πολύ μέτρια και με αποτελέσματα που απλά βαθαίνουν το πρόβλημα.

Η λύση ΕΛΛΑΣ2050

Η λύση πρέπει να έχει δύο σκέλη. Την δημιουργία στρατηγικού οράματος Εθνικού και Κοινωνικού για το 2050 αλλά με ταυτόχρονες κινήσεις και δράσεις άμεσες και υπερεπείγοντος χαρακτήρα.

Οι στρατηγική , η μέθοδος και η δράση πρέπει να στηριχθεί σε μεθοδικότητα, απλότητα και αποτελεσματικότητα μετρήσιμη απλά , ποσοτικά και ποιοτικά.

Ποιο μπορεί να είναι το Όραμα ΕΛΛΑΣ2050;

-     Η δημιουργία ενός Ελληνικού Κράτους που να μην είναι περίκλειστο στα εξωτερικά του σύνορα αλλά να περιλαμβάνει τον Ελληνισμό όπου και να βρίσκεται παγκόσμια.

-            Η ύπαρξη ενός ενιαίου παγκόσμιου Ελληνικού ιστού

-       Η ανάπτυξη με πλήρη σεβασμό στην ιστορία μας , στο περιβάλλον μας και στον Ελληνικό πολιτισμό

-      Η πρωτοπορία σε επιλεγμένους τεχνολογικά τομείς που απαιτείται για την εφαρμογή τους η ανθρώπινη σκέψη και όχι ποσότητες πόρων είτε υλικών είτε ανθρώπινων

-         Η ανάδειξη της διαχρονικής αξίας των Ελληνικών Αρχών όπως τις παραλάβαμε από τους προγόνους μας και αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, τον ανθρωπισμό και την αξιοκρατία


-                   Η διασύνδεση της διαχρονικότητας του Ελληνισμού!Η δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη είναι θέμα κατανόησης της ασυμμετρίας πνευματικής αναζήτησης και υλικής αφθονίας !

  Είναι γνωστό σε όλους μας ότι συστηματικά εδώ και δεκαετίες καταστρέφουμε τον πλανήτη γη στο όνομα της ανάπτυξης! Δυστυχώς και της τεχνολο...